CHUNG CƯ PHÂN KHU MAGNOLIA MICHELIA

TÒA CT1 MICHELIA

Xem chi tiết

TÒA CT2 MICHELIA

Xem chi tiết

TÒA CT1 MAGNOLIA

Xem chi tiết

TÒA CT2 MAGNOLIA

Xem chi tiết

TÒA H1 MAGNOLIA

Xem chi tiết

TÒA H2 MAGNOLIA

Xem chi tiết

TÒA H3 MAGNOLIA

Xem chi tiết